مارینا ترنج عمیق ترین نقطه اقیانوس است

314
ایران امیر 537 دنبال‌ کننده
مارینا ترنج عمیق ترین نقطه اقیانوس است که در آن موجوداتی بسیار کمیاب و خاصی زندگی میکنند ! موجوداتی که نمیدانند نور چیست !
ایران امیر 537 دنبال کننده
pixel