مارینا ترنج عمیق ترین نقطه اقیانوس است

312
ایران امیر 531 دنبال‌ کننده
مارینا ترنج عمیق ترین نقطه اقیانوس است که در آن موجوداتی بسیار کمیاب و خاصی زندگی میکنند ! موجوداتی که نمیدانند نور چیست !
ایران امیر 531 دنبال کننده
pixel