وحشتناک ترین کابوس داعش

701

یکی از نیروهای بسیج مردمی عراق با نام «ابو عزرائیل» که به عنوان «رمبوی عراقی» در تکریت معروف شده به کابوس تروریست های تکفیری داعش تبدیل شده است