عجیب ترین حوادث در تعطیلات عید نوروز از زبان جلال_ملكی سخنگوی آتش نشانی.

571
آتش نشان جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و کارشناس ایمنی شهری. کانال تلگرام: @malekijalalfireman اینستاگرام: @malekijalal_fireman
pixel