فرصت سرمایه گذاری املاک در شمال - زمین مناسب برج سازی

408
سرمایه گذاران , انبوه سازان و پزشکان محترم ...........117 عرض سلام و درود,قابل توجه انبوه سازان و سرمایه گذاران, , ویدیو فوق اختصاص به معرفی سرمایه گذاری ,قطعه زمین در قلب شهر شهسوار داشته که به پیشنهاد تیم مهندسی ارزش ملک (تراست آرشیدا) مناسب سرمایه گذاری برج مسکونی و اداری پزشکان بوده و با در نظر گرفتن تحقیقات بازار پروژه فوق نیاز ضروری منطقه می باشد و از بهره وری قابل توجه ای برخوردار خواهد بود
pixel