امضای تفاهم نامه همكاری مركز ملی فضای مجازی كشور با دانشگاه علامه طباطبایی

76

امضای تفاهم نامه همكاری مركز ملی فضای مجازی كشور با دانشگاه علامه طباطبایی - بهمن ۹۷ - به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در این مراسم گفت: همکاری بین دانشگاه ها و مرکز ملی فضای مجازی کشور می تواند در ایجاد ادراک مشترک در رابطه با فضای مجازی کشور کمک کند تا بتوانیم بین حکومت، مردم، نخبگان علمی و دانشگاهی و صنعت واقتصاد یک ادراک بین اذهانی ایجاد کرده و در فضای شبه وفاق حرکت کنیم.