پروژه کتابخانه دانشگاه علم و صنعت

572
ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علم صنعت 1500 متر مربع : اجرای سازه های شیشه ای اسپایدری و نرده ای شیشه ای و پارتیشن و ... در این پروژه 2000 متر مربع از انواع سیستم های نرده های شیشه ای توسط گروه اکسیدال به اجرا در آمده است . انواع سیستم های نمای شیشه ای شامل اسپایدر و کلمپ اختصاصی که طبق نظر کارفرماساخته و اجرا گردید . اجرای بیش از 500 متر طول نرده های شیشه ای همراه با نور پردازی طراح: فرهاد احمدی
اکسیدال 3 دنبال کننده
pixel