رهیافت‌های نو به اسلام‌پژوهی بیرون از جهان اسلام ـ کانال دورنما

19
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در این گفت‌وگو دربارۀ اسلام‌پژوهی در فضای آکادمیک بیرون از جهان اسلام سخن می‌گوید. ابتدا به موضوعاتی مثل شرق‌شناسی و تأثیر آن بر تغییر رویکرد در مطالعات اسلامی در غرب می‌پردازد و سپس پیشگامان و بنیانگذاران دین‌پژوهی در غرب همچون نولدکه و گلتسیهر را معرفی می‌کند.
pixel