رکورد سرعت دوچرخه سواری جهان - ۲۹۶.۰۰۹ کیلومتر بر ساعت

5,200
pixel