خبرگزاری صدا و سیما؛ اخبار ۲۰ شبکه ۴

31
31 بازدید
اشتراک گذاری
سامانه مرکز تماس iwin، جوان ترین کسب و کار حوزه مرکز تماس کشور که از صفر تا صد توسط نخبگان داخلی در شرکت راهکار سرزمین هوشمند مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بومی سازی شده است.
pixel