رده بندی جام جهانی زنان 2019 : انگلستان 1 - سوئد 2

525

سوئد انگلستان را شکست داد و مدال برنز جام جهانی زنان ۲۰۱۹ فرانسه را از آن خود کرد.