قسمت دوم سری دوم نقد برنامه «دورهمی»

712
استاد محمدعلی حسینیان: مدیری می خواهد با عبور از خطوط قرمز مردم را بخنداند/ مهم این است که بدانیم به چی می خندیم نه بخندیم!
pixel