آموزش ورد مقدماتی - فصل سوم

280

آموزش ورد مقدماتی شامل ۶فصل: فصل3: اصول کار با متن و ویرایش آن: -اصول ويرايش در سند (فرمان Undo و Redo)، -کادر بندی ورنگ آمیزی متن وپاراگراف، -اصول انتقال و كپی نمودن متن در يک سند و يا در بين سندهای مختلف، -آشنايی با سبک (Style) وکاربرد آن: (استفاده از سبكها، ايجاد يک سبک جديد)، -اصول جستجو وجايگزينی متن، -كاراكترهای ويژه و متنهای با قالببندی خاص، -اصول كار با Go to

چراغ 23 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel