آموزش ورد مقدماتی - فصل سوم

505
چراغ 79 دنبال‌ کننده
آموزش ورد مقدماتی شامل ۶فصل: فصل3: اصول کار با متن و ویرایش آن: -اصول ويرايش در سند (فرمان Undo و Redo)، -کادر بندی ورنگ آمیزی متن وپاراگراف، -اصول انتقال و كپی نمودن متن در يک سند و يا در بين سندهای مختلف، -آشنايی با سبک (Style) وکاربرد آن: (استفاده از سبكها، ايجاد يک سبک جديد)، -اصول جستجو وجايگزينی متن، -كاراكترهای ويژه و متنهای با قالببندی خاص، -اصول كار با Go to
چراغ 79 دنبال کننده
pixel