مدرسه شهاب الدین خسروانی

159
مدرسه شهاب الدین خسروانی واقع در شهرستان شهابیه در استان مرکزی توسط شرکت مهندسین مشاور پادیاو پارت به مدیریت مهندس بهرام شکوهیان طراحی و توسط خییر محترم هاشم خسروانی ساخته شده است. ویدیو فوق توسط مجید پناهی جو ساخته شده است
pixel