امام خمینی : بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود...

1,907
امام خمینی | EMAM.COM
امام خمینی | EMAM.COM 270 دنبال‌ کننده

با ریختن خون عزیز ما، تایید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خونریزیهاست. بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می کند. بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. بیشتر بخوانید: http://emam.com/posts/view/21534