پیام عزیزی - اذان نماز جمعه مسجد جامع جلیل خیاط اربیل

2,265

اذان نماز جمعه ١٠ فروردین توسط پیام عزیزى در مسجد جامع و بزرگ جلیل خیاط در شهر اربیل كوردستان

پیام عزیزی
پیام عزیزی 245 دنبال کننده