استاد پناهیان: ما برای چه هدفی آفریده شده ایم؟

512

ما برای چه هدفی آفریده شده ایم؟ موفقیت؟ زندگی خوب؟ آدم خوبی بشیم؟

roshangari@
roshangari@ 1.3 هزار دنبال کننده