مراسم تودیع و معارفه سازمان حفاظت محیط زیست

466

سخنان جناب آقای دکتر کلانتری در مراسم تودیع و معارفه خود به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست