دوربین 96 ؛ قسمت 14 ؛ ارتباط اسکایپی با فاطمه از دالاس

127

کد ویدیو: 3197 قسمت چهاردهم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: حضور مادر و خواهر خانم فاطمه میرقاسمی و ارتباط اسکایپ با ایشان در برنامه شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین یکشنبه ها ساعت 22:00