درمان افسردگی از زبان بیمار

2,778
بیماری افسردگی بیماری بسیار شایعی می باشد که بر اساس گزارش از زبان وزیر بهداشت در ایران ۱۶/۸ درصد زنان و بیش از ۱۰ درصد مردان مبتلا به این بیماری میباشند درمان بیماری افسردگی در قدیم کاری دشوار و پر از عوارض داروهایی بود که معمولا تا آخر عمر همراه بیمار باقی می ماند، ولی امروزه توسط دستگاه های پیشرفته بجای سالها استفاده از داروهای پر عارضه ، بیمار معمولا در حدود بیست جلسه به درمان پاسخ مثبت میدهد
pixel