درس خارج فقه - مبحث حج - بخش طواف - جلسه چهاردهم

1
درس خارج فقه مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی موضوع مبحث حج - بخش طواف - جلسه چهاردهم 17 صفر 1442
pixel