خبرنگاران ورزشی در گود زورخانه (باشگاه خبرنگاران جوان)

1,002

این مراسم به مناسبت روز خبرنگار (29 مرداد ماه 1395) با حضور خبرنگاران ورزشی در زورخانه ملی شهید فهمیده تهران برگزار گردید که با استقبال ویژه ایشان رو به رو شد.