مقایسه عملکرد دروازه بانان شالکه و بایرن

175

مقایسه ای بر دروازه بان های دو تیم برتر آلمانی

کلاکت اسپرت 11 هزار دنبال کننده
pixel