مستند «ناگفته های تاریخ آمریکا» (۴)

953
در این مجموعه مستند به بررسی نقاط مبهم تاریخ آمریکا و حضور این کشور در جنگ های جهانی پرداخته می شود. *** فصل چهارم: جنگ سرد *** منبع: doctv.ir
pixel