ربات باغبان با دقت بسیار زیاد هرس میکند.

384

ربات باغبان این هم از همون تنوع هاییه که راجع بهش صحبت کردم. ربات باغبان خیلی دقیقه و همه را یکدست هرس میکند. https://Daneshjookit.com

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده