پشت صحنه خبر اصفهان

1,434
خبر هم ، با تمام جذابیت هاش هم استرس داره هم تب قشنگی داره که گویندگان با خود کنترلی که از خود دارند این قاب تصویر رو برای بینندگان لذت بخشش می کنن
2 سال پیش
pixel