دهمین جشنواره ملی حرکت

365

جشنواره ملی حرکت بزرگترین رویداد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دهمین دوره جشنواره ملی حرکت به میزبانی دانشگاه رازی و شهر کرمانشاه محل برگذاری نمایشگاه : کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، پارک شاهد، نمایشگاه بین المللی کرمانشاه