ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

شیر حساس به زلزله اسکا قطع کن جریان گاز

1,244
شیر حساس به زلزله اسکا ، وسیله ای است که مانند فیوزگازی قطع کننده جریان گاز است. فیوز گازی مانع جریان اضافی گاز می شود و شیر حساسبه زلزله در صورت وقوع زلزله مانع از ادامه جریان می شود و خطر انفجار را کاهش می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر www.petro-gas.ir را بازدید نموده و برای خرید این سیستم ایمنی از وارد کننده اصلی با 09143417749 در ارتباط باشید
pixel