گفتگو با آقای مهندس جعفرزاده مدیر مجموعه املاک های زاگرس اهواز

3,051

گفتگوی آقای فارسی با جناب مهندس جعفرزاده مدیر موفق مجموعه املاک های اهواز نکات بسیار ارزشمندی توسط جناب مهندس جعفرزاده در این فایل ویدیویی مطرح شده است... http://kaaam.ir

pixel