تکنولوژی اسپکتوفوتومتر برای سنجش عیار طلا

216
دستگاه اسپکتوفوتومتر با استفاده از اندازه گیری طول موج‌های جذبی، عناصر موجود در ظرف نمونه را مشخص می‌کند. این دستگاه برای سنجش عیار طلا کاربرد دارد. سرعت و دقت تشخیص عیار به کمک این دستگاه بسیار بالاست به طوریکه در کمتر از 2 ثانیه نتیجه آزمایش نمایش داده می‌شود.
pixel