مستند مهرآباد-ناریتا | ورود و حضور ایرانیان در ژاپن در طی سه دهه

989
برای شرکت در نظرسنجی و شانس برنده شدن کافیست کد H35 به شماره ۳۰۰۰۰۸۱ ارسال کنید. پخش: سه شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۹ بازپخش: امشب ساعت ۲۴ بامداد و فردا ساعت ۱۱ صبح‌‌ از شبکه مستند سیما این فیلم نگاهی گذرا و روایت گونه به ورود و حضور ایرانیان در ژاپن در طی سه دهه گذشته دارد.‌
pixel