داروهای بیماران مبتلا به سرطان

1,828
واحد داروخانه مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) دارای مجوز ارائه داروهای خاص - طرف قرارداد با بیمه های: تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و نیز بیمه های تکمیلی آتیه سازان، ایران و بانک ها - مجوز ارائه داروهای: شیمی درمانی، MS، دیالیزی و مسکن های مخدر - اخذ تایید اینترنتی و تلفنی داروهای خاص - ارائه خدمات دارویی و تایید نسخ بیمه نیروهای مسلح - 35008 (051) -www.rroc.ir
pixel