چگونه پرنده هابه ایجاد تاچ اسکرین های امروزی کمک کردند؟

318

آیا تابحال شنیده بودید که ایجاد و توسعه ی صفحات نمایش لمسی که جزوی از زندگی روزمره ی همه مان شده است، مستقیماً با یکی از معروف ترین دانشمندان رفتارشناسی دنیا و دسته ای کبوتر در ارتباط بوده؟

VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده