پیشرانه های هشت سیلندر AMG چگونه ساخته می شود

171

پرشین خودرو: با انتشار یک ویدیو، مراحل تولید و مونتاژ موتورهای قدرتمند بخش AMG به نمایش گذاشته شده است.