برنامه مسیر برتر با حضور دکتر سرکشیک زاده و استاد نیکخو

1,667

26 بهمن ماه برنامه مسیر برتر شبکه آموزش میزبان اساتید برتر کنکور بود دکتر سرکشیک زاده با تدریس فوق حرفه ای و تکنیکی درس 6 دین و زندگی 2 و مشاوره هایانگیزشی رامین نیکخو ، برنامه ای فوق العاده را خلق کرد www.drsarkeshikzadeh.com www.dinikonkoor.com www.asatidbartar.com