تعمیر پمپ آب

1,743

تعمیر پمپ های آب با توجه به نوع کاربرد پمپ برای مثال پمپ آب خانگی و یا پمپ آب صنعتی ویا پمپ کفکش و… ویژگی های آن همچون اندازه پمپ و ارتفاع آن و… مشکل ایجاد شده مانند کارکردن مداوم پمپ یا ایجاد لرزش همراه با سر وصدا و داغ کردن موتور و…متفاوت می باشد . در این فیلم آموزشی از سایت بامین تهویه نحوه تعمیر پمپ آب با کیت های تعمیر CTP را به شما نشان خواهیم داد. http://www.bamintahvie.com/category/pump-boster-pump/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%A8