پیش بینی وزارت اطلاعات از وقوع سیل۹۸

1,634

دو ماه پیش از سیل ۹۸ یعنی در بهمن ۹۷ وزارت اطلاعات وقوع سیل خوزستان را پیش بینی می کند

pixel