گیم پلی فوق ترسناک DARKBORN 2020 ( دارکبورن ) کنسول ps4

1,509
گیم پلی فوق ترسناک DARKBORN 2020 ( دارکبورن ) کنسول ps4 Darkborn فقط RPG استاندارد شما نیست ، بلکه یک بازی نقش تاریخ با تاریخ جایگزین است که در مورد دیدن جهان از منظر شکارچی است نه شکارچی. بهترین بخش این است که این موجودات شکار شده موجودات ماوراء طبیعی هستند که می توانند صدمات زیادی به شکارچیان انسانی آنها وارد کنند.
Music is my life 144 دنبال کننده
pixel