احوالات عجیب سید احمد خمینی در اواخر عمر

937

مسعود بهنود، روزنامه نگار مشهور روایتی جالب از آخرین سالهای زندگی سید احمد خمینی، فرزند و همراه همیشگی امام خمینی روایت می کند. بهنود از حالات عرفانی، ناگفته ها و گوشه گیری او در این سالها می گوید. khaterenegari.com

خاطره نگاری
خاطره نگاری 188 دنبال کننده