فتو کلیپ بازدید دکتر رخشانی مهر از آران و بیدگل و کاشان

148
افتتاح هفت پروژه در آران و بیدگل و بازدید از پروژه های کاشان به همراه نماینده دکتر ساداتی نژاد
pixel