طراحی پارامتریک در نرم افزار کتیا

766
#درس #parametric_design یکی از روش های طراحی پارامتریک آن است که میان اندازه ها روابطی را اعمال کنیم. اما چگونه؟ شروع و مقدمات طراحی پارامتریک در محیط اسکچ راه حل را با هم ببینیم. در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید @MZCATIA
pixel