فیلم صامت (آتش نشان) محصول سال 1916(چارلی چاپلین)

1,139

خلاصه داستان:چارلی یک آتش نشان است که همه کارها را اشتباه انجام می دهد. مردی رئیس آتش;نشانی را قانع میکند که خانه ای در حال سوختنش را خاموش نکنند تا پول بیمه را دریافت کند بی خبر از آنکه دخترش که معشوقه ی رئیس است طبقه ی بالای خانه است و...