کلیپ عاشقانه امام زمان با آهنگ علیرضا قربانی

1,203

این آهنگ پرده نشین نام دارد و فقط می تواند درباره امام زمان باشد چون امام زمان پرده نشینی است که در صحنه حضور دارد و در واقع کارگردان روی صحنه است اما خود را سیاهی لشگر معرفی می کند! او با نور و حکمتی که خدا به او داده صحنه کارزار جهان را به سمت صبح ظهور هدایت می کند ، اما به صورت بی نام و ناشناس! صبر عظیمی دارد که دوازده قرن پا بپای بشر آمده تا ما به بلوغی برسیم که ظرفیت ظهور او را پیدا کنیم ...

جام جمکران
جام جمکران 920 دنبال کننده