دوئل { بهزاد قدیانلو | پدرام ابراهیمی }

43

دوئل سبک جدیدی از گفتگو میان دو نویسنده است که توسط بوک هارمونی و به تهیه کنندگی فروشگاه اینترنتی کتاب سی بوک بنیان گذاشته شده است. در اولین برنامه دوئل شما شاهد دوئل پدرام ابراهیمی و بهزاد قدیانلو خواهید بود. www.bookharmony.ir *** www.30book.com

bookharmony 34 دنبال کننده
pixel