برای درک بزرگی این جهان و کوچک بودن ما این ویدیو را ببینید

255
تمدن اسلامی 578 دنبال‌ کننده
این کلیپ اندازه و وسعت جهان را نشان می دهد
تمدن اسلامی 578 دنبال کننده
pixel