وضوی ایت الله سیستانی با یک لیوان آب.

410

واقعا بیاموزیم و کم اب مصرف کنیم برای وضو گرفتن.

safari
safari 0 دنبال کننده