حضور کشورمان در نمایشگاه صنعت ریلی مسکو

138
زرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل ریلی، با عنوان "ترانس راشا" در مرکز دائمی نمایشگاههای بین المللی کروکوس مسکو آغاز شد. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و 4 شرکت بخش خصوصی در نمایشگاه امسال حضوری فعال دارند.
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 3 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
pixel