شکارچیان طبیعی ماهی: عنکبوت

98
همیشه به پرورش‌دهندگان ماهی در استخرهای خاکی، توصیه می‌شود تا استخرهای خود را با سموم کنترل‌شده، سمپاشی کنند. در این ویدئو یکی از علل این توصیه را می‌بینید. حشرات ماهیخوار مثل عنکبوت که بویژه برای لاروهای ماهیان می‌توانند مرگبار باشند. عنکبوتی که می‌بینید، روی آب شناور شده و با حسگرهای روی پا، حضور ماهیان را متوجه می‌شود. این عنکبوت با کمک بدن ضدآب خود، می‌تواند کمی در آب فرو هم برود و ماهی را تعقیب و شکار کند. این عکنکبوت بلافاصله بعد گرفتن ماهی، با نیش خود سمّ فلج‌کننده‌ای به بدن آن وارد می‌کند. http://fishbase.ir
pixel