آشکار شدن بخشی از رازهای دو رشته قنات متروکه در بهشت زهرا

519
Mordegan.irجهان ارواح

Mordegan.irجهان ارواح

2 ماه پیش
دقیقا وقتی آخرین کلمه ام را گفتم و نوشته سنگ قبر تمام شد دوربین از کار افتاد چون باطری زاپاس همراهم نبود دیگر موارد را با گوشی ام فیلمبرداری کردم که در کلیپ بعدی قرار داد . اما مورد همین است باتوجه به مکان و مشخصات .