قبرستان بقیع قبل تخریب

727

تصاویری نایاب از مرقد ائمه اطهار در قبرستان بقیع به مناسبت ۸ شوال، سالگرد تخریب قبرستان بقیع.