مسعود پورمحمد

544

هایلایت بازی مسعود پورمحمد بازیکن نفت مسجد سلیمان در فصل 96-97

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel